OVERSVØMMELSE: en ny æra
Ustyre seg med smidig beskyttelse for å plassere der utfordringene er størst.

Hundreårsflom fryktes hvert år, og selv uten å gå til denne ytterligheten, opplevde Frankrike i juni 2016 alvorlige flommer som resulterte i 4 døde og en milliard euro i skader. En hendelse som står som en av de dyreste naturkatastrofer etter stormen Xynthia i 2010.

Når det gjelder flomvern, er ingen forholdsregler klart etablert, spesielt i Paris.
Likevel står det enorme summer på spill, og alle er enige om at flommen i juni 2016 bare var den første av de store flommene som er varslet i Paris-regionen.
Myndighetene annonser sine planer for krisehåndtering, men ingen konkrete sikringshandlinger er forutsett til dags dato.

Noen offentlige selskaper som RATP og SNCF har begynt å integrere mobile løsninger for flomvern for sine mest sensitive områder.

Eks: Forsterkning av barrieren | Linje C Intramuros | Water-Gate©

Hundrårsflommen er ikke noe som skjer bare en gang hvert århundre!

Betegnelsen hundreårs henviser til et fenomen som hvert år har en sjanse av hundre for å inntreffe.
Sannsynligheten for at det ikke inntreffer en flom som hundreårsflommen i Paris i løpet av de neste 100 årene er 36,6 %. Sannsynligheten for at det inntrefferminst en flomsom hundreårs i neste århundre er 63,4 %.

Historiske data:
Seinen har overskredet en høyde på 6 meter 36 ganger siden det syttende århundre.
3 flommer har overskredet høyder på 8 meter, og kan beskrives som hundreårsflom: 1658, 1740 og 1910. Dermed er det nittende århundre det som har opplevd mest flom, men ingen hundreårsflom!

Du kan ikke demme opp en stor flom, den må passere og man må beskytte de mest følsomme områder, hvor menneskelige og økonomiske utfordringer er størst.  
Innsjø-reservoarer bygget siden 1949 representerer en lagringskapasitet på mer enn 800 millioner m3! Men de kan lagre maksimalt 4 dagers flom. Matematisk kan de ikke beskytte oss mot en hundreårsflom. Flommen i 1910 cvarte i 45 dager, fra 18. januar til 8. mars 1910.

Pascal Klein I MegaSecur.Europe

NATIXIS | GRUPPE BPCE: PÅ TOPPEN AV FLOMRISIKO!

I den private sektor har risikoansvarlige integrert svakheten i passiv sikring slik som innsjøreservoarer. Vel vitende om sine driftsmidlers utsatthet, gransker de nøye disse nye former for aktiv beskyttelse. Natixis har besluttet å ta skrittet fullt ut og utruste seg med teknologien fra «Water-Gate ©» flomsikrings-barrierer designet og utviklet av selskapet MegaSecurEurope.

Risikoanalyse

Natixis (gruppe BPCE – det nest største franske bankkonsernet) holder til i to bygninger som er utsatt for flomfare langs Seinen i Charenton-le-Pont (2-4 og 14-18 Avenue du General de Gaulle). De har bestilt en fullstendig kartlegging av sin eiendom fra byrået Egis Eau. En nøyaktig vurdering av tap av aktivitet ble utført ved å simulere forskjellige nivåer av flom. Etter hendelsene i juni 2016, bestemte Natixis- BPCE å be om anbud på et beskyttelsessystem for de mest utsatte bygningene.

TRI kartlegging (Territorium med risiko for oversvømmelse).
Det eksisterer ingen fungerende sikring langs elven, Natixis-bygningene ligger i midtre sone for sannsynlig utsatthet, dvs. en flomhøyde på 1m til 2m.
Det ble besluttet å beholde ORSEC betingelser (scenario R1) for vernetiltak: Hydraulisk modellering av flommen i 1910 i lys av dagens utvikling. R1 scenario nivå pol Charenton 34,38 m NGF.

Carte des zones inondables DRIEE Ile de France. Barrages anti inondation Water-Gate©

Tekniske spesifikasjoner

  • Effektiv og total sikring av to bygninger, inkludert adgang til underjordisk parkering
  • Oppnå 34,38 NGF på alle punkter, dvs sikre til 1,50 m høyde!
  • Blokkering av flom ved stigende nettverk
  • Installere et gjenvinningssystem av infiltrasjonsvann, som er elektrisk autonomt
  • Kunne installere beskyttelsen på mindre enn 24 timer
  • Minimere den totale lagringsplassen

Iverksettelse av enhet

Flomrisikoen ved oversvømmelse av Seinen er en snikende fare (> 24:00), som autoriserer montering av sikringsforanstaltninger identifisert i rammen av forebygging (revisjon av utsatthet).

Etter en innledende studie som sammenligner ulike beskyttelses alternativer (beskyttelse av de enkelte bygninger eller sikring av delene 360), ble det besluttet å opprettholde etscenario for semi-omkrets, med følgende støtte:

Schéma d'implantation des barrages souples anti-crue Water-Gate autour de plusieurs bâtiments à Charenton-le-Pont.
Dispositif de protection inondation périmétrique pour bâtiments Water-Gate©.

A) Mur Seinen Docapost **
B) Montering brystning parkering Bercy2 *

Denne ruten reduserer arbeidet med forberedelse og beskyttelse av alle bygninger Bercy, Nouveau Bercy og Docapost.

Produktinnovasjon: fleksible barrierer Water-Gate serie WS©

Ifølge en rapport Høyde x Arealbruk | 1 x 3, tillater denne skreddersydde barrieren å samle alle bygningene med et minimum av plass og begrenser fjerning av urbant utstyr, samt tilpasser seg hindringer på bakken.
Effektiv på alle typer terreng: gress | asfalt | brostein

Schéma en coupe d'un barrage anti-inondation Water-Gate© série WL avec lestage intégré.
0 m
total lengde
0
seksjoner 7 til 15 meter
0
forskjellige høyder
0 cm
maksimal høyde
0m3
totalvolum