Det ideelle verktøyet for å spare tid og bevare miljøet
med kostnadene under kontroll!

Regelmessig vedlikehold av elver for å redusere flomrisiko (opphopninger), nødsarbeid etter store klimahendelser, hydromorfologisk arbeid eller hydroøkologi, kryssingarbeid, fyllinger eller morfologisk restaurering, de fleksible fangdammee Water-Gate © er det perfekte verktøyet for å spare tid og bevare miljøet med kontrollerte kostnader.

Utrolig effektivitet for fleksible fangdammer Water-Gate ©