Det ideelle verktøyet for å spare tid og bevare miljøet
med kostnadene under kontroll!

Regelmessig vedlikehold av elver for å redusere flomrisiko (opphopninger), nødsarbeid etter store klimahendelser, hydromorfologisk arbeid eller hydroøkologi, kryssingarbeid, fyllinger eller morfologisk restaurering, de fleksible fangdammee Water-Gate © er det perfekte verktøyet for å spare tid og bevare miljøet med kontrollerte kostnader.

Utrolig effektivitet for fleksible fangdammer Water-Gate ©

De stoler på oss

Batardeaux souples Water-Gat© - Les références clients de MegaSecur -Europe -

Våre tjenester for arbeid i elven

1. DIMENSJONER

Mulighetsanalyse basert på data: Profil | Flyt.

Water Gate Fangdammer feasibility studie

2. RÅD KJØP ELLER LEIE

Kjøpet lønner seg raskt.
Det er mulig å leie om nødvendig, i en nødsituasjon som ikke gjentar seg.

Fangdammer elvkjøp eller utleie

3. ASSISTANSE PÅ AVSTAND

Videosamtaler (WhatsApp, Skype, Facetime) for fjernråd under den første installasjonen.

Fjernhjelp WaterGate

Arbeid i elver: sak-studier

Reparasjon av broer, vedlikehold av vannveier og kanaler.

Fleksible fangdammer Water-Gate er © rost av prosjektledere og anleggsansvarlige for sin effektivitet, enkelhet og fleksibilitet.
Reparasjon av broer, underleverandør av arbeid, forsterkning av bærere i elver, fuging, restaurering av økologisk kontinuitet, fjerning av opphopninger, rekonstruksjon av elvebredder, drenering av en tilførselskanal…

#1 | Installasjon ⊥ vinkelrett

#2 | Avvanning mellom 2 kofferdammer

#3 | Blokker en gren av elv/inntakskanalen

#4 | L-formet kofferdam | Støtte på en brohaug

#5 | Seriekofferdammer mellom holmer og banken

#6 | U-formet kofferdam | Elver

#7 | U-formet kofferdam | Vallgraver – Vannforekomster

#8 | Installasjon på terskel – overløp

#9 | Montering i prefabrikert betongkulvert

Betingelsene for bruk av den fleksible skillevegg Water-gate ©

Vannverk – elv – kanal – dam. Fleksible fangdammer kan settes inn i de fleste situasjoner.
Ujevnt underlag øker friksjonskreftene og stabiliteten av dammen. Vær forsiktig på gjørmete grunn. På betonggrunn, anbefaler vi å bruke en rekke fleksible fangdammer WL med ballast i stedet for fangdammer WA. På sandbunn, er det viktig å flykte forkanten for å begrense hydraulisk reverseffekt.

* Vi anbefaler å bruke redningsvest for enhver inngrep i vannmiljø

Hva er grensene for å installere en fleksibel kofferdam i en elv?

Det avhenger av to faktorer: dybden og hastigheten på strømmen

Strømfarligheten avhenger av paret «Dybde * Hastighet».
Fra 0,50 m / s blir strømens hastighet farlig for en voksen, med risiko for å bli ført bort av bekken eller bli skadet av gjenstander som bæres i høy hastighet.

Ikke grip inn hvis D * V> 0,8

D = Dybde i m | Dybde i m
V = Hastighet i m / s | Hastighet i m / s

Graphique indiquant la dangerosité d'une rivière en fonction de la profondeur et de la vitesse du courant
Mesure de la vitesse d'une rivière avec un courantomètre à hélice - MegaSecur Europe

WA: et komplett utvalg av fleksible fangdammer opp til 2m høyde

fangdammer arbeider river prinsipp prinsipp
Funksjoner:
*       BFlombarriere konstruert uten ballast: den fleksible forkanten fester perfekt på ujevn grunn ujevnt gulv
**     Eksklusivt for benyttelse i stillestående vann
***   Et dypt underlag som muliggjør gjennomstrømning og pumping uten risiko for reservoarene
**** Begrenser risiko for erosjon spesielt på sandbunn i tilfelle av overløp
Forklaring av rekkevidden av Flombarriere vannspoiler WA

Valg

TILLEGGSPRODUKTER

Ingen mobile systemer for flomvern er helt vanntette. Vi tilbyr pumpeløsninger for å samle vannlekkasjer og avlede dem utover demningen: selvsugende pumper eller moppepumper koblet til generatorer.

Megasecur har utviklet et tilpasset overløp for lette uttak (DN 450), økologisk, uten pumpe, med en slange for nedstrøms utløp. Man kan plassere flere overløp sammen om nødvendig.