Det ideelle verktøyet for å spare tid og bevare miljøet
med kostnadene under kontroll!

Regelmessig vedlikehold av elver for å redusere flomrisiko (opphopninger), nødsarbeid etter store klimahendelser, hydromorfologisk arbeid eller hydroøkologi, kryssingarbeid, fyllinger eller morfologisk restaurering, de fleksible fangdammee Water-Gate © er det perfekte verktøyet for å spare tid og bevare miljøet med kontrollerte kostnader.

Utrolig effektivitet for fleksible fangdammer Water-Gate ©

De stoler på oss

Batardeaux souples Water-Gat© - Les références clients de MegaSecur -Europe -

Våre tjenester for arbeid i elven

1. DIMENSJONER

Mulighetsanalyse basert på data: Profil | Flyt.

Water Gate Fangdammer feasibility studie

2. RÅD KJØP ELLER LEIE

Kjøpet lønner seg raskt.
Det er mulig å leie om nødvendig, i en nødsituasjon som ikke gjentar seg.

Fangdammer elvkjøp eller utleie

3. ASSISTANSE PÅ AVSTAND

Videosamtaler (WhatsApp, Skype, Facetime) for fjernråd under den første installasjonen.

Fjernhjelp WaterGate

Arbeid i elver: sak-studier

Reparasjon av broer, vedlikehold av vannveier og kanaler.

Fleksible fangdammer Water-Gate er © rost av prosjektledere og anleggsansvarlige for sin effektivitet, enkelhet og fleksibilitet.
Reparasjon av broer, underleverandør av arbeid, forsterkning av bærere i elver, fuging, restaurering av økologisk kontinuitet, fjerning av opphopninger, rekonstruksjon av elvebredder, drenering av en tilførselskanal…

Betingelsene for bruk av den fleksible skillevegg Water-gate ©

Vannverk – elv – kanal – dam. Fleksible fangdammer kan settes inn i de fleste situasjoner.
Ujevnt underlag øker friksjonskreftene og stabiliteten av dammen. Vær forsiktig på gjørmete grunn. På betonggrunn, anbefaler vi å bruke en rekke fleksible fangdammer WL med ballast i stedet for fangdammer WA. På sandbunn, er det viktig å flykte forkanten for å begrense hydraulisk reverseffekt.

Manøveren for å sette demningen under trykk er avhengig av strømstyrken.
Jo sterkere strøm, desto flere må man være for å koordinere plasseringen i vannet.

WA: et komplett utvalg av fleksible fangdammer opp til 1,50m høyde

fangdammer arbeider river prinsipp prinsipp
Funksjoner:
*       BFlombarriere konstruert uten ballast: den fleksible forkanten fester perfekt på ujevn grunn ujevnt gulv
**     Eksklusivt for benyttelse i stillestående vann
***   Et dypt underlag som muliggjør gjennomstrømning og pumping uten risiko for reservoarene
**** Begrenser risiko for erosjon spesielt på sandbunn i tilfelle av overløp
Forklaring av rekkevidden av Flombarriere vannspoiler WA

Valg

TILLEGGSPRODUKTER

2019-08-28T13:44:24+01:00

Pumper og motorpumper

Ingen mobile systemer for flomvern er helt vanntette. Vi tilbyr pumpeløsninger for å samle vannlekkasjer og avlede dem utover demningen: selvsugende pumper eller moppepumper koblet til generatorer.

2019-08-29T15:25:55+01:00

Logformet ballast | Grus

Perfekt tilpasset den komplementære ballastingen av Water-Gate © barrierer: 15 KG / lineær meter. Robuste og enkle å håndtere (tre håndtak), de er enkle å laste og fjerne i vann: polyetylenett.