#9 | Montering i prefabrikert betongkulvert

Installation d'un batardeau souple WA-3930 dans un ponceau en béton préfabriqué.
Batardeau souple Water-Gate© WA-3930 installé dans un cadre béton. Aucun ancrage au sol.
Fixation de l'extrémité gauche d'un batardeau souple Water-Gate© WA-3930 contre le mur d'un ponceau béton préfabriqué.

Festepunkter i begge ender og forsterkning av grunnruhet

Installasjon i en ramme er vanskeligere fordi du ikke kan operere fra bredden av bekken.
Leggeområdet skal klargjøres før utplassering av kofferdam.
Avviket kan gjøres ved rørledning under dammen (se sak nr. 1) eller ved et overløp plassert på kanten av mønet (se video).

Batardeaux souples Water-Gate©. Schéma d'une installation dans un ponceau béton | Cas #9

Stadiene i manøveren

 1. Rengjør leggeflaten
 2. Klargjør 3 ankerpunkter på hver vegg
 3. Legg tømmerstokker med grus på bakken for å øke friksjonskreftene
 4. Før den fleksible kofferdamen
 5. Rull ut kofferten
 6. Brett ut lerretet. Vær oppmerksom på at forkant alltid må holdes unna vannet!
 7. Heng de 4 vinklene til den fleksible kofferdamen på veggene
 8. Plasser lerretet riktig mellom de to veggene og over sandsekkene
 9. Plasser forkanten i bunnen av vannet. Samordnet handling!
 10. Sjekk at lerretet går riktig, uten spenning, på hver side mot veggen.
 11. Ballast forkant og vinkler
 12. Mønekant: Plasser klemmene i hjørnene for å unngå bretter og plasser flytetilbehøret
 13. Feste forkant mot veggene
Accrochage des 4 angles du batardeau souple Water-Gate© WA-3930 sur les murs.
Poser au sol sous le barrage souple Water-Gate© des bûches de gravier pour augmenter les forces de friction.
Fixation du bord d'attaque avec une planche plaquée contre la paroi verticale.

Fjerning | Det er obligatorisk å bruke redningsvest!

Fjern alle festene på den ene siden.

Hev forkanten for å renne vann under kistedammen.

Kofferdammen begynner å gli under oppstrøms skyvekraft.

Når strømmen reduseres betraktelig, fjernes alle fester på motsatt side.

Dépose d'un batardeau souple Water-Gate©. On soulève le bord d'attaque pour faire passer l'eau sous le batardeau et réduire les forces de friction.