Project Description

Installere fangdammen vinkelrett på elven | lav skråning

I lav helling anbefales det å sette opp to fleksible fangdammer oppstrøms og nedstrøms for tørkesonen. Nedstrøms kan fangdammen generelt ha lavere høyde.

Fangdammene er fortøyd med innsatsen i metallringene i forkanten for å hindre glipp før trykksettingen av den oppblåsbare fangdammen.

Tørking ved å pumpe arbeidssonen.

cofferdam river kanal nedstrøms oppstrøms installasjon

Manøver

Forberdelse på elvebredden
Rull ut de fleksible fangdammene, folde dem ut og la dem feste seg i hverandre.

Posisjonering på elven
Hvis lengden av en enkelt fangdam er tilstrekkelig, rull den ut direkte over vannløpet og fold den ut.
Ellers trekkes fangdammer pre-festet over elven ved å holde forkanten utenfor vannet.
Sentrere fangdamenheten med hensyn på at endene rekker til breddene.

Nedsenking
Senk kanten nederst helt ned i vannet.
Stå oppreist på kanten til fangdammen er under trykk.

Ballast
Ballast på kanten ved hjelp av ballast-sekkene eller steiner som hentes i elven.

Sikring
Hvis elvebreddene er vertikale festes de avtagbare endene av fangdammen slik at de ikke faller tilbake i vannet.