Project Description

#2 | Avvanning mellom 2 kofferdammer

Installation Water-Gate© avec dérivation de flux par canalisation type ECOPAL©. Vue Amont.
Installation Water-Gate© dans un canal avec deux batardeaux tête-bêche. Assèchement de la section intermédiaire par pompage Grundfos.
Installation de deux batardeaux Water-Gate© tête bêche avec tube de dérivation placé sur les barrages flexibles.

Kanaler, vollgraver, små elver: med denne installasjonen kan store områder dreneres med redusert totallengde.

Denne typen installasjon anbefales for smale, svakt hellende bekker. De fleksible kofferdamene monteres ved å plassere hengslene «rygg mot rygg».

Fjern elveslam/vase
Det er viktig å rense bunnen av elven, der kofferdammene skal plasseres, ellers er det fare for at stabiliteten deres blir kompromittert ved fylling (hydrostatisk trykk). Hvis friksjonskreftene mellom bakteppet og bakken er utilstrekkelige, kan demningen begynne å gli.

cofferdam river kanal nedstrøms oppstrøms installasjon

Installasjonsmetoder avhengig av type vassdrag

  1. Installasjon i hvitt vann
    Vi installerer først oppstrøms kofferdam (se sak #1, vertikal kofferdam). Nedstrøms kofferdam kan generelt være lavere. Oppstrømsstrømmen kan avledes gjennom et rør lagt under de fleksible kofferdamene eller gjennom pumper.
  2. Installasjon i stillestående vann
    I stille vann er kofferdamene forhåndsplassert ved å forankre forkanten til bunnen av vannet. Fortøyning gjøres ved å bruke staker plassert i metallringene på forkanten for å forhindre bevegelse av lerretet inntil kofferdamen er fullt trykksatt ved å pumpe.
Test d'un batardeau souple Water-Gate© WA-50 par la sécurité civile Tchèque
Barrages souples Water-Gate© disposés à cheval entre deux murs. La pression hydrostatique s'applique sur la toile contre les murs comme elle s'applique sur le sol.
Barrage souple Water-Gate© appuyé contre un mur. On fixe le bord d'attaque avec une planche pour réduire les fuites lors de la mise en eau.

Avvanning / Utmatting av byggeplassen

I praksis er det generelt 3 faser.

  1. I begynnelsen svært gradvis fall i nivået på området som skal avvannes. Kofferdamduken er kun delvis presset mot bakken, vanntettingen er delvis, derav viktigheten av god ballast i forkant.
  2. Deretter akselererer nivåfallet ettersom kofferdam bygger opp trykk.
  3. Den siste tredjedelen er ofte den som krever mer pumpekraft, spesielt hvis høyden på kofferdam er viktig og jorda er porøs. Eksurgenser kan forekomme i området som skal tørkes i henhold til prinsippet/loven om kommuniserende fartøy.
Avant pompage la toile du batardeau flotte sur l'eau. Le bord d'attaque est fixé au sol et lesté.
Pendant le pompage la différence de niveau augmente entre l'amont et l'aval. Le barrage souple se met en pression. La toile inférieure épouse progressivement le fond du cours d'eau.
Epuisement de la zone chantier. Les infiltrations sous le batardeau dépendent de la porosité du sol et de la différence de pression.