Water-Gate©: Hendig beskyttelse av byer og bedrifter!

Aktiv flomsikring for byer, industrianlegg, transportnettverk, bedrifter og enkeltpersoner. Det er ikke uunngåelig å lide under en varslet katastrofe. Den fleksible teknologien Water-Gate © beskytter der utfordringen er størst.

Konkurransefortrinn

Reportasjes oppdagelse

Logo La Rochelle Ville touchée par la tempête Xynthia en 2010
I investeringer er kostnadene uendelig mye billigere enn permanente beskyttelse, og da kan man på estetisk nivå ikke disfigurere en havn som La Rochelle.
Jean-François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle
Mathieu Dupont Directeur de Projets Risques Littoraux - La Rochelle
Water-Gate © -løsningen som er valgt, gjør det mulig å unngå å berøre veiene og utføre tungt arbeid. Disse enhetene er både lette og raske å distribuere.
Mathieu DUPONT, La Rochelle Risques Littoraux