#7 | U-formet kofferdam | Vallgraver – Vannforekomster

Avvanning: fordeler og begrensninger ved den fleksible Water-Gate© kofferdamen

Fordeler

 • Tilpasser alle elvebreddskonfigurasjoner
 • Gjør det mulig å arbeide i seksjoner i henhold til begrensningene på stedet: installasjoner i U, i L eller ⊥
 • Tillater arbeid i områder som ikke er tilgjengelige for anleggsmaskiner
 • Tillater arbeid uten tilsetning av eksogene materialer
 • Tidsbesparende, rask oppsett med begrenset bemanning

Grenser

 • Maksimal holdehøyde 2 meter
 • Risiko for stabilitet på gjørmete underlag: gjørme må fjernes fra området som er beregnet for kofferdam
cofferdams river kanalisering
Batardeau en U - Château de Frederiksbord - Mise en place terminée
Batardeau en U - Château de Frederiksbord - Début de pompage
Batardeau en U - Château de Frederiksbord - Fin de pompage - Epuisement

Nødvendige betingelser for vellykket installasjon

  1. Undersøk dybden på ruten som er planlagt for kofferdamene. Sørg for å sondere utenfor arbeidsområdet fordi fotavtrykket (dimensjonen på det nedre lerretet som berører bakken) til kofferdamene er viktig.
  2. Sjekk muligheten for å senke høyden på vannmassen (dam, basseng, slottsgrav): blokker oppstrømsstrømmen, åpne utløpsventilen
  3. Beregn den maksimale holdehøyden som er nødvendig for varigheten av arbeidet, og ta minst 20 cm margin (h-verdi på lengdediagrammet).
   Det er mulig å sette sammen kofferdamer i forskjellige høyder for å tilpasses kummens avlastning.
  4. Beregn lengden på kofferdammer basert på dimensjonene til arbeidsområdet (L– og l-verdier) og h-verdien.
  5. Fjern slammet fra stedet der kofferdam skal installeres for å unngå fare for å skli under trykksetting. Hvis bakken forblir glatt, plasser steiner under kofferten før legging for å øke friksjonskreftene.
  6. Bruk kraftige pumpemidler for å sette fleksible demninger under trykk og for å tømme området. Pumpemidlene avhenger av høyden på vannet og porøsiteten til jorda under kofferdam.
 Batardeau en U | Calcul de la longueur totale nécessaire en fonction de la hauteur de rétention et des dimensions de la zone chantier.