Project Description

#1 | Installasjon ⊥ vinkelrett

Dette er den raskeste og mest iøynefallende installasjonen. Plassering under trykk av fangdammene er umiddelbar.

WaterGate tilpasser seg til alle elveleier: på grunn av sin utrolige fleksibilitet, den oppblåsbare fangdammen blir ett med elveleiet og vannstrømmen uansett relieffet.

WaterGate garanterer utmerket tetning fordi vanntrykket virker på bakgrunnsmaterialet.

cofferdams river kanalisering

Hvordan installere grenrørene?

 1. Først og fremst må diameteren på rørene være riktig dimensjonert, basert på observert gjennomsnittlig strømningshastighet i elva i tilsvarende periode.
 2. Vi anbefaler å plassere rørene under Water-Gate© demningen for å optimalisere nyttesnittet og strømmen.
  De korrugerte rørene kan graves ned i kanten av bredden eller plasseres i elveleiet på et lavt punkt, avhengig av begrensningene på stedet.
 3. Røret bør kiles fast med sandsekker eller ideelt sett leire for å begrense lekkasje ved bunnen av røret i 2 meter fra forkant.
 4. Dekk leiren med steiner for å øke friksjonskreftene før du installerer Water-Gate©.
Calage d'une canalisation ECOPAL avec de l'argile, côté amont. Partie qui va recevoir le bord d'attaque du batardeau souple Water-Gate©
On place des roches sur l'argile pour augmenter les forces de friction et éviter le glissement du batardeau souple lors de la mise en pression.
On déroule le barrage souple Water-Gate© directement dans le lit de la rivière par-dessus l'argile et les pierres posées sur le fond.

Avtakbar overløpsvei og fleksible rør for smale elveleier

Ved lave strømningshastigheter – mindre enn 100l / s | 360m3 / t – Det er mulig å bruke Water-Gate© DS-1200 overløpsvei som er plassert direkte på mønekanten av demningen. Evakueringen utføres av fleksible polyetylenrør med en seksjon på 450 mm.
Fleksible slanger er enkle å installere, med redusert fotavtrykk og muligheten til å omgå hindringer.

Dette sparer betydelig tid i forberedelsesfasen for arbeidsplassen.

Batardeau souple Water-Gate© installé sur un bras de rivière en Montagne avec le déversoir de surface DS-1200 sans son tuyau souple.
On fixe le tuyau de décharge souple DP-3075 de diamètre 450mm au déversoir Water-Gate© puis on déroule totalement vers l'aval avant la mise en eau.
Deux déversoirs Water-Gate© DP-1200 installés en parallèle pour canaliser le flux amont de la rivière.

Hvordan utføre installasjonen?
Stadiene i manøveren

 1. Klargjøring av installasjonsområdet
  Fjern skarpe gjenstander, fjern elveslam/vase, plasser steiner eller sandsekker hvis bakken er glatt for å øke friksjonskreftene, installer stoppere nedstrøms hvis strømmen er sterk, plasser ballastposene oppstrøms for manøveren, rengjør elvebredden.
 2. Forberedelse på banken
  Rull ut de fleksible kofferdamene, brett dem ut og fest dem til hverandre.
 3. Plassering i elva
  Hvis en enkelt kofferdam er lang nok, rull den ut rett over vassdraget og fold den ut. Ellers trekker du de forhåndsfestede kofferdammene over vassdraget, og holder forkanten unna vannet. Sentrer kistedammen, og sørg for at endene når bredden.
 4. Fordypning
  Senk forkanten til elveleiet.
  Stå på forkanten til kofferdamen blir under trykk.
 5. Ballast
  Vei ned forkant med ballastposer eller steiner tatt fra vassdraget.
 6. Sikring av installasjonen
  Hvis bankene er vertikale, fest endene av den avtakbare kofferdamen slik at de ikke faller tilbake i vannet.