Project Description

Parallell installasjon i vann eller fangdam i U-form

Dette er installasjonen som fokuserer på forbedringen av breddene og arbeid som bare bruker en del av elven | Elver som ikke kan blokkeres fullstendig.

cofferdam parallelt med elven

Manøver

Forberdelse på elvebredden
Rull ut de fleksible fangdammene, folde dem ut og la dem feste seg i hverandre.

Posisjonering på elven
Trekk fangdammene på vannet mot den ønskede plassering og hold nedre kant utenfor vannet.
Plassering av fangdammen etter ønske (L eller U eller diagonalt).

Nedsenking
Senk nedre kant mot bunnen av strømmen.
Stå oppreist på kanten og anbring ballast.

Fortøyning
Fortøy metallringene på kanten ved hjelp av krokene for å unngå utglidning til de oppblåsbare fangdammene er under trykk.

Gjenvinning
Begynne pumping av stedet som skal tørkes.

batardeau pour assèchement et canalisation d'une rivière pour nettoyage de buses batardeau installation pour entretien de berges batardeau en parallèle rivière pour assécher berge et travaux de renaturation mise en oeuvre du batardeau water-gate batardeau en angle dans une rivière pour assécher une berge installer des buses batardeau pour renaturation de berges batardeau pour dévier l'écoulement et isoler une pile de pont pour inspection batardeau installation en parallèle du cours d'eau batardeau installé parallèlement au courant de la rivière pour assécher une buse batardeau renaturation de berges de rivières batardeau pour dévier une rivière et assécher une pile de pont pour réfection batardeau assèchement de rivière berges Slide batardeau déviation de rivière et assèchement