Project Description

Parallell installasjon i vann eller fangdam i U-form

Dette er installasjonen som fokuserer på forbedringen av breddene og arbeid som bare bruker en del av elven | Elver som ikke kan blokkeres fullstendig.

cofferdam parallelt med elven

Manøver

Forberdelse på elvebredden
Rull ut de fleksible fangdammene, folde dem ut og la dem feste seg i hverandre.

Posisjonering på elven
Trekk fangdammene på vannet mot den ønskede plassering og hold nedre kant utenfor vannet.
Plassering av fangdammen etter ønske (L eller U eller diagonalt).

Nedsenking
Senk nedre kant mot bunnen av strømmen.
Stå oppreist på kanten og anbring ballast.

Fortøyning
Fortøy metallringene på kanten ved hjelp av krokene for å unngå utglidning til de oppblåsbare fangdammene er under trykk.

Gjenvinning
Begynne pumping av stedet som skal tørkes.