#6 | U-formet kofferdam | Elver

Le bord d'attaque est maintenu hors de l'eau pour éviter que le barrage ne se remplisse avant la fin de la mise en place.
Vue aérienne. Installation Water-Gate©en U | Installation en rivière parallèle au courant.
Vue amont. Installation Water-Gate©en U | Installation en rivière parallèle au courant.

Parallell installasjon i vann eller fangdam i U-form

Dette er installasjonen som fokuserer på forbedringen av breddene og arbeid som bare bruker en del av elven | Elver som ikke kan blokkeres fullstendig.

cofferdam parallelt med elven

Hvordan utføre installasjonen?
Stadiene i manøveren

 1. Klargjøring av installasjonsområdet
  Fjern skarpe gjenstander, fjern elveslam/vase, plasser steiner eller sandsekker hvis bakken er glatt for å øke friksjonskreftene, installer stoppere nedstrøms hvis strømmen er sterk, plasser ballastposene oppstrøms for manøveren, rengjør elvebredden.
 2. Forberedelse på banken
  Rull ut de fleksible kofferdamene, brett dem ut og fest dem til hverandre.
 3. Plassering i elva
  Trekk de forhåndstestede kofferdamene til ønsket plassering og hold forkanten unna vannet.
  Plasser kofferdamen som ønsket (L eller U eller diagonalt).
 4. Fordypning
  Senk forkanten til elveleiet.
  Stå på forkanten til kofferdamen blir under trykk.
 5. Fortøyning
  Fest metallringene i forkanten med staker for å lette plassering til den fleksible kofferdamen er satt under trykk.
 6. Ballast
  Vei ned forkant med ballastposer eller steiner tatt fra vassdraget.
 7. Sikring av installasjonen
  Hvis bankene er vertikale, fest endene av den avtakbare kofferdamen slik at de ikke faller tilbake i vannet.
 8. Drenering av arbeidsområdet
  Begynn å pumpe plassen som skal avvannes.
Batardeau en U - Zone chantier - Vue depuis le pont vers l'amont
Batardeau en U - Zone chantier - Vue depuis la rive gauche
Batardeau en U - Zone chantier - Vue depuis l'amont