#8 | Installasjon på terskel – overløp

Hvordan avlede et blad med vann raskt for å utføre arbeid?

Installasjon kan gjøres fra elvebredden eller på en del av terskelen.

Denne installasjonen er preget av:

  • et delvis avvik av strømmen
  • en ganske lav bladhøyde

Høyden på den fleksible kistedammen avhenger av terskelens profil, det vil si dens toppbredde og hellingen til oppstrøms vendingen.

Batardeaux souples Water-Gate©. Schéma d'une installation sur un seuil de rivière | Déversoir. Cas #7

Plassering av fleksible kofferdamer på terskelen

  • Terskelflaten er ofte ekstremt glatt. Før legging av kofferten legges grusstokker eller store steiner på terskelen for å øke friksjonskreftene (minst 1 pose hver 2.m).
  • Hvis strømmen virkelig er for sterk, vil det plasseres forankringspunkter ved hengslet for å forhindre at kofferdam glir.
  • Forkant av kofferdam skal i prinsippet overstige oppstrøms vending av terskelen. Vi ballasterer forkanten for å hindre at strømmen løfter lerretet og deretter siver inn under kistedammen.
Positionnement d'un batardeau souple sur un seuil à large crête. Lestage du bord d'attaque et sac de sable sous le batardeau pour renforcer les forces de friction.
Lestage du bord d'attaque d'un batardeau WA-6050. Seuil du Doubs à Dole du Jura.
Batardeau Water-Gate© WA-6050 dont l'extrémité vient mourir sur un seuil plat à faible pente.
Comment assécher un seuil de rivière en 3 minutes! Modèle WL-06 avec lestage intégré.