Project Description

Vedlikeholdsarbeider på overløpsterskel

Denne installasjonen gjør det mulig å foreta inngrep ved hjelp av tauverk for inspeksjon eller arbeide på en del av veggen.

Fangdammer watergate elv terskel