#3 | Blokker en gren av elv/inntakskanalen

Prinsippet: blokker hovedarmen eller sekundærarmen til en elv

Det er en installasjon av vinkelrett type (tilfelle #1) forenklet (kofferdam plassert vinkelrett på bredden, uten rørledning)..
Oppstrømsstrømmen går gjennom elvearmen som forblir fri.

Det er viktig å fjerne silt fra installasjonsområdet.

Hvis vannstanden er viktig, prøv å finne et sted på elvearmen der dybden er lavest.

Hvis strømmens hastighet er høy, anbefales det å begrense strømmen i elvearmen så mye som mulig for å lette installasjonen (vinning, treplanker, big-bags).

cofferdams river kanalisering