Project Description

Installasjonen hviler på et brokar | Arbeid på seksjon

Dette er en typisk installasjon for arbeid med et eller flere brokar.
Fra bredden og forbi brokaret med oppstrøms slik at den har:

  • en lengde med tilstrekkelig barriere for å tette mot broen
  • en åpning med tilstrekkelig støtte for å tillate passasje av demningen.
elven cofferdam på bridge pier

Avhengig av hellingen og styrken av strømmen kan det være nødvendig å installere et dobbelt system nedstrøms fra broen. I dette tilfellet må ikke det valgte brokaret overskrides, man fester demningen på seilet som vender mot utgangsbredden.

cofferdam installert på oppstrøms og nedstrøms bropier
parallell cofferdam du strømmer

Enhet oppstrøms

cofferdam tørking av dyser

Enhet oppstrøms

cofferdams erstatte dysen i elven

Følgende enhet

Cofferdam dyser på elva

Følgende enhet