#5 | Seriekofferdammer mellom holmer og banken

fangdammen elv på sandbanken

Gjenopprette den økologiske kontinuiteten i et vassdrag: mobil installasjon ved lav vannføring mellom terskel, holmer og bredden.

batardeau déviation berge moulin

I Frankrike er mer enn 60 000 installasjoner – dammer, låser, terskler, møller – registrert på vassdrag (National Repository strømnings hindringer, mars 2010), og er potensielle hindringer for økologisk kontinuitet. Det europeiske vanndirektiv (DCE 2000 – direktiv økologisk vannramme) setter desember 2027 som siste frist for å oppnå miljømålene.
Arbeidet med forbedring av elven og målrettet fjerning av enkelte vannprosjekter multipliseres for å oppmuntre til fri bevegelse av fisk og evakuering av sedimenter samtidig som vi respekterer biologisk mangfold og identitet av våre landskaper.

MIDLERTIDIG BYPASS AV VANNET I LA VARENNE (SEINE MARITIME) VED HJELP AV FANGDAMMEN WATER-GATE

batardeau-arasement-terrassement

Vann-Gate ble gjennomført i juli i fjor for å lette arbeidet ved elven Varenne: total eliminering av den hydrauliske strukturen av den gamle spinnende Torcy-le-Petit og oppnå tre terskler steinfyllingsdam å kompensere for høyde og å styrke bankene.

Arbeid utført av selskapet Nature Environnement Terrassement i Longueville-sur-Scie.
Arbeid finansiert av l`Agence de l`eau Seine-Maritime avdeling og fylket.

Gjennomføring av de tre delene av fangdammer Water-Gate:1 – En fangdam Water-Gate WA 2850: høyde 71 cm x lengde 15 m
2 – En fangdam Water-Gate WA 3950: høyde 100 cm x lengde 15 m
3 – To fangdammer Water-Gate 3950 tvilling WA

ARBEIDETS MÅL:

  • Sikre riktig transitt av sediment i elven.
  • Tillate migrasjon av fiskfjerne en uoverstigelig hindring og oppmuntre til retur av lokale arter: sjøørret, laks, bullhead, niøye.
  • Besvare reglementerte forpliktelser etter rammen av europeisk direktiv for vann.
  • Kontroll av risiko for offentlig sikkerhet.

Finn hele artikkelen ICI (Syndicat du Bassin Versant de l’Arques)

arasement de seuil batardeau rivière

Før arbeid
Terskel | Passering for fisk som fjernes

batardeau rivière renaturation

Under utbyggingen
av midlertidig vannavledning ved hjelp av Water-Gate

batardeau seuil rivière

Etter arbeider
Nye terskler ved steinfyllingsdam, styrke breddene

Spesielt for dette prosjektet var avledning av vann gjennom metodikken for Water-Gate. Denne store presenningen, som er lett å plassere i elveleiet, avleder på denne måten elveløpet etter behov for fullføringen av arbeidet. Første gang i fylket og for syndikatet.

INSTALLASJON AV FLEKSIBLE FANGDAMMER i BEGYNNELSEN AV KONSTRUKSJON:

batardeau déviation berge seuil
batardeau déviation renaturation terrassement
batardeau renaturation terrassement
Batardeaux souples Water-Gate© installés en série. Section n°1 en amont du chantier depuis la rive droite jusqu'à l'îlot principal.
La Varenne : destruction du seuil de l'ancienne filature de Torcy-le-Petit. Déviation temporaire du flux amont par batardeaux souples Water-Gate©.
Pêche électrique pour déplacer la faune aquatique sur la zone chantier pendant la durée des travaux.