Project Description

Mobil installasjon mellom lav strømningsterskel, holmer og bredder
gjenoppretting av økologisk kontinuitet av en strøm

fangdammen elv på sandbanken
FANGDAMMEN bypass millside

I Frankrike er mer enn 60 000 installasjoner – dammer, låser, terskler, møller – registrert på vassdrag (National Repository strømnings hindringer, mars 2010), og er potensielle hindringer for økologisk kontinuitet. Det europeiske vanndirektiv (DCE 2000 – direktiv økologisk vannramme) setter desember 2027 som siste frist for å oppnå miljømålene.
Arbeidet med forbedring av elven og målrettet fjerning av enkelte vannprosjekter multipliseres for å oppmuntre til fri bevegelse av fisk og evakuering av sedimenter samtidig som vi respekterer biologisk mangfold og identitet av våre landskaper.

MIDLERTIDIG BYPASS AV VANNET I LA VARENNE (SEINE MARITIME) VED HJELP AV FANGDAMMEN WATER-GATE

Kofferdamanordningens utjevnende-jord

Vann-Gate ble gjennomført i juli i fjor for å lette arbeidet ved elven Varenne: total eliminering av den hydrauliske strukturen av den gamle spinnende Torcy-le-Petit og oppnå tre terskler steinfyllingsdam å kompensere for høyde og å styrke bankene.

Arbeid utført av selskapet Nature Environnement Terrassement i Longueville-sur-Scie.
Arbeid finansiert av l`Agence de l`eau Seine-Maritime avdeling og fylket.

Gjennomføring av de tre delene av fangdammer Water-Gate:1 – En fangdam Water-Gate WA 2850: høyde 71 cm x lengde 15 m
2 – En fangdam Water-Gate WA 3950: høyde 100 cm x lengde 15 m
3 – To fangdammer Water-Gate 3950 tvilling WA

ARBEIDETS MÅL:

  • Sikre riktig transitt av sediment i elven.
  • Tillate migrasjon av fiskfjerne en uoverstigelig hindring og oppmuntre til retur av lokale arter: sjøørret, laks, bullhead, niøye.
  • Besvare reglementerte forpliktelser etter rammen av europeisk direktiv for vann.
  • Kontroll av risiko for offentlig sikkerhet.

Finn hele artikkelen ICI (Syndicat du Bassin Versant de l’Arques)

planering river kofferdam terskel

Før arbeid
Terskel | Passering for fisk som fjernes

renaturering river cofferdam

Under utbyggingen
av midlertidig vannavledning ved hjelp av Water-Gate

FANGDAMME river terskel

Etter arbeider
Nye terskler ved steinfyllingsdam, styrke breddene

Spesielt for dette prosjektet var avledning av vann gjennom metodikken for Water-Gate. Denne store presenningen, som er lett å plassere i elveleiet, avleder på denne måten elveløpet etter behov for fullføringen av arbeidet. Første gang i fylket og for syndikatet.

INSTALLASJON AV FLEKSIBLE FANGDAMMER i BEGYNNELSEN AV KONSTRUKSJON:

FANGDAMMER avledning bjerg terskel
FANGDAMMER avvik renaturering jordarbeid
FANGDAMMER renaturering jordarbeid