Settedam og finmaterialefilter (partikler suspendert i vann)

Sette- og filtreringsdam

Den fleksible Kofferdamen skaper et setningsbasseng
– Den kan settes opp uavhengig av profilen til elva, uten forankring
– Den forblir stabil ved overløp og skaper en kunstig terskel som begrenser strømningshastigheten og fremmer setting oppstrøms

Strukturen til kistedammen gjør at halmballene kan kiles inn mellom skilleveggene

Utløserhull gjør at filtrering kan tvinges gjennom halmballene

Water-Gate© demninger med utløsningshull | WT-serien

Halm: et økologisk filtreringsmiddel

 • Vann lastet med fine materialer kan kvele dyrelivet og ødelegge habitater hvis det slippes ut som det er.
 • Åpningen av utløsningshullene gjør at strømmen kan tvinges gjennom halmballene. Halmballer fremmer bunnfelling og filtrering av sediment.
 • Sedimentene som fanges av halmballen migrerer gradvis i den og tetter ballen til etter mer enn en uke sammenlignet med noen timer for GEO tekstiler.
 • Miljømessige fordeler: bevaring av sensitive endemiske arter og begrensning av tilstopping av elveleiet.
 • Anbefalte dimensjoner:
  Små støvler 30cm x 40cm x 80cm eller halm i nettingposer

Fordeler

 • Rask og pålitelig installasjon uavhengig av elvens profil og til og med på halvt dypt vann (opptil 150 cm)
 • Lar 100 % av det lastede vannet fanges opp
 • Mulighet for fullstendig blokkering av strømmen ved høy turbiditet / setningsmodus
 • Kontroll av oppstrøms nivået takket være utløsningshullene
 • Ved overløp fordeles strømmen over hele lengden. Dammen fungerer som et overløp, som begrenser strømningshastigheten og fremmer setninger
 • Holder seg på plass selv i en flomhendelse
 • Mulighet for fossing av flere demninger (hvis tilstrekkelig helling)
 • Gjør det enkelt å bytte halmballer i tilfelle tilstopping uten å gå på akkord med dammens effektivitet og uten å frigjøre finstoff

Kontinuerlig filtrering | Åpen stilling

Massivt sedimenttilførsel | Lukket stilling

Absorberende oljebom alternativ

For å fange opp supernatantforurensningene (hydrokarboner, oljelekkasjer på anleggsmaskiner), er det mulig å feste flytende absorberende lenser i nivå med mønekanten, som vil følge med variasjonene i høyden på barrieren gjennom hele byggeplassens varighet.

Valg

TILLEGGSPRODUKTER

Ingen mobile systemer for flomvern er helt vanntette. Vi tilbyr pumpeløsninger for å samle vannlekkasjer og avlede dem utover demningen: selvsugende pumper eller moppepumper koblet til generatorer.

Megasecur har utviklet et tilpasset overløp for lette uttak (DN 450), økologisk, uten pumpe, med en slange for nedstrøms utløp. Man kan plassere flere overløp sammen om nødvendig.

Perfekt tilpasset den komplementære ballastingen av Water-Gate © barrierer: 15 KG / lineær meter. Robuste og enkle å håndtere (tre håndtak), de er enkle å laste og fjerne i vann: polyetylenett.

Filterdamm Water-Gate© kombinerer fordelene med fleksible koffertdammer og naturlig halm. Det gjør at vannet kan dekanteres og filtreres i henhold til dets uklarhet.