RTL INTERVJU – Pascal Klein grunnlegger av MegaSecur.Europe – 18 januar 2017

En flom er litt av et kappløp mot tiden. Hvor lang tid tar det å utplassere systemet ditt?

I dette tilfellet, 500m beskyttelse på Seinen, vil det ta ca 01:30 time for å utplassere det hele. Systemet er foldet sammen i ruller, i kasser for rask plassering. Det er faktisk svært få sikringsmuligheter på markedet: vi kjenner til sandsekker… Det er mest en sikring fra forrige århundre… Det finnes også sikring av aluminium, mekanisk sveiset og ganske tung, komplisert å utplassere, som må lagres og være forankret. Med Water-Gate er vi de første, vi er faktisk de eneste som har oppfunnet en ny flombeskyttelse som passer overalt, eksellent urban sikring.

For oss er det som byens redningsvester mot flom!

Det er lett å manøvrere og håndtere. Hvor mange personer må det til for å utplassere det?

Det tar tre til fire personer for å få systemet på plass. Det er veldig lett å manøvrere. Det trenges et minimum av trening, fordi det er et teknisk produkt og må følge regler og grunnleggende sikkerhetstiltak. Produktet kan da vare i 20 til 30 år, og kan tilsvare det som kalles en storflom, en hundreårsflom, som vil inntreffe, det er sikkert. Hvert år som går, øker sannsynligheten.  

Hundreårsflom: hvert år er sannsynligheten for at referansen er på eller over er 1/100.

flom simulering i Paris

Medfører det store kostnader for en bedrift?

Det avhenger av den beskyttende høyden, man må regne med mellom 200 euro og 1000 euro pr løpende meter. Kostnaden må settes i perspektiv av risikovurderingen. I alle investeringsbeslutninger om sikring må det utføres en kost nytte-analyse. Angående hundreårsflom i Paris-regionen, er utfordringen enorm. Og dessverre, fordi det vil skje igjen, er nesten ingenting gjort i dag. Dette er en kostnad som er ubetydelig i forhold til innsatsen for å sikre.

kostnadsfordel for oversvømmelser

Bedriften opererer i Europa. Er det forskjeller mellom landene står overfor risikoen for flom?

Det er klart at politikk og bevissthet om vern varierer sterkt fra land til land. I Frankrike venter vi på erklæring om naturkatastrofe for å få utbetalt erstatning. I anglo-saksiske land er problemstillingen annerledes. Mange forsøk har vært gjort de siste årene når det gjelder forebygging for å hindre flom, redusere vannmengde med ekspansjonstanker, øke bevisstheten om flomrisiko, men den dagen vannet kommer, er ingenting virkelig gjort for å beskytte infrastruktur og eiendom. Det er ikke uunngåelig å bli oversvømt. Og det er nesten en appell som kan sendes ut, til samfunnet, til alle kommuner, offentlige og private bedrifter, hva slags beskyttelse har dere på plass den dagen vannet kommer?

Fare og sårbarhet for oversvømmelser

Hvor pålitelig er systemet du foreslår?

Våre barrierer ble sertifisert i fjor av FM Global, det ledende globale forsikringskonsernet for eiendometter stresstester i slepetank. I dag tilbyr vi et helt pålitelig produkt, billig og lett å iverksette. Nå har jeg nesten lyst til å si at det er åpenbart et håp om at flommen ikke inntreffer. Men flommen kommer, det er en visshet! Hvis det ikke skjer i Paris, vil det komme litt lenger oppstrøms, på en annen elv eller i en annen by. Det eksisterer beskyttelsesformer, i dag må de kombineres intelligent mot en risiko som åpenbart vil inntreffe…

Fare og sårbarhet for oversvømmelser

Er det et produkt av fransk opprinnelse?

Dette er kanadisk teknologi, faktisk fra Quebec. En teknisk industriell designer ved navn Daniel Dery oppfant begrepet for 18 år siden, og han har aldri sluttet å perfeksjonere det. Dette er det gjør oss i stand til å være svært mobile i et urbant miljø. Vi har nylig testet og utviklet nye barrierer, som tillater oss å få et grep på all slags underlag og derfor å snike seg mellom urban møblering nesten overalt. Foruten avløpsnettverk, som representerer en trussel mot sikringsystemer i tilfelle av stigende vannivå. I dag er vi godt utviklet, og vi er klar til innsats, uansett hvor behovet er til stede.

flom beskyttelse laget i Quebec

Kan man sikre en by som Paris, for eksempel?

Jeg tror at i Paris kan vi beskytte alle breddene av Seine mot flom med omtrent femten kilometer. Dette er ganske gjennomførbart, absolutt.