Arbeid med flomsikring i Seinen

Arc de Seine – 47 Quai – Grand Seine – Avant Seine
Flomsikrings-system Water-Gate ©

flom quai d'austerlitz

47 Quai d’Austerlitz
75013 Paris
48.840434, 2.369849

Studier og notater.
logo egis eau

Risikoanalyse

De 4 bygningene til selskapet Natixis er innlemmet i IRPP (Plan for beskyttelse mot flom av naturlige årsaker) i Paris. Faren strekker seg fra middels til sterk (flomhøyde på mellom 1 m og 2 m). Anbudet tar sikte på å redusere sårbarheten for 4 bygninger Arc de Seine – 47 Quai – Grand Seine – Avant Seine i tilfelle av stigende vann i Seinen på nivå med PHEC (hundreårsflommen i 1910). Referansenivået som brukes for målingene er 34,63 meter over havet.

ppri paris Bercy Austerlitz

Fordeler med Water-Gate løsning for Natixis

1) Nivået 1910 holdes i alle henseender av omkretsen med samme beskyttelsesanordninger
Uansett stedet som skal beskyttes og relieffet (bakkehelling, kant, rister…) løsningen fra Water-Gate tillater å overskride 34,63 moh på ethvert punkt, ved å arbeide med barrierer for forskjellige høyder.

2) En reaksjon “100 % smidig” for unik lagringsplass
Det fokuseres på vanntette, bøyelige materialer, i stedet for stive materialer (paneler av aluminium/trebjelker) slik at vi kan pakke alt nødvendig utstyr for den ytre beskyttelse av området i 25 m3:

3) Fullstendig autonomi for operatørene under utførelsen: En ENKEL beskyttelsesanordning som kan iverksettes på mindre enn TO TIMER
a. 5 prekondisjonerte kasser for rask plassering
b. Ingen jordanker
c. Ingen verktøy nødvendig utover en løftekran eller en gaffeltruck for å transportere kassene
d. 3 personer kan anbringe beskyttelsen på plass på mindre enn to timer.

4) Motorisert tilgang til bygningene er mulig selv etter starten av flommen.
a. Water-gate sørger for utplassering på stedet av beskyttelsen ved første varsel samtidig som man sikrer driftskontinuitet
b. Tilater evakuering av kjøretøy eller gods helt til siste minutt.

5) Uslåelig totalkostnad for komplett beskyttelse
a. Kostnaden for iverksettelse av beskyttelsesanordningen inkludert i driftskostnader
b. Ingen form for vedlikehold
c. Lave kostnader for lagring
d. Lav risiko for tyveri i motsetning til løsninger av metall

flom i Paris på Quai d'Austerlitz

Linje for beskyttelse

500 meter med fleksible fangdammer Water-Gate med 34 demninger på tre sammenkoblede seksjoner.
Maksimal beskyttelse Høyde: 1,30 meter

Beskyttelsens rute ble valgt over fortauet rett mot bygningene (se kart DWG – lokalisering fangdamvegg), det åpner for rask installasjon, et minimum av pullerter å justere og bare en buffer å beholde inne i omkretsen.
Muligheten for ‘kryssing av kjøretøyer ” som Water-Gate © tilbyr, tillater oss å unngå i tilfelle av rue Fulton å legge demonterbar, ikke mobil beskyttelse. Parkering kan på denne måten forbli i drift i opptil 20 cm vann og dens beskyttelse vil være enklere og mer økonomisk.