Water-Gate midlertidig flom forsvarsystem for Brabantse Delta Waterschap

flood protection hollande

Havenweg 65
4671 BT Dinteloord, Pays-Bas
51.639833, 4.377583
Tilfeldighet Flom av overløpskanalen Dinteloord – Flomområdet er ikke beskyttet av det regionale diket
Lengde utstrakt 604 m
Materiell 40 barrierer WL 2050 3 kasser for rask plassering
Beskyttelseshøyde 50 cm
Iverksettelse 30′
Montering Begge ender av den mobile barrieren ende ute av vannet (ved høyde av terrenget)
Sted Havenweg Dinteloord / NL

Diagnose utsatthet

Dinterloord flom direkte fra elven Dintel. Ved større flom er hele området i fare: kritisk nivå i elvelandskapet; nivå i Volkerak innsjø stiger; låses i lukket tilstand; vann-i Mark-Vliet Dintel samler seg opp; vann strømmer over i ‘Seam’; overskytende vann fra Hollandsch Diep lagret i nordlige tanker.

flooded area map Nederland

Flomsimulering – Kilde www.archiprix.nl

Store pengesummer er investert for å redusere faren for strukturelle tiltak (se Leevee system 34 heretter). Hovedmålet for disse investeringene er å redusere forekomsten av flom: bygg / modernisering av hydrauliske strukturer (demninger, dammer, sluser) saktne avrenning…

Flom skyldes en “naturlig” hydrologisk hendelse som noen ganger kan reduseres (bygging av beskyttende strukturer), men risikoen for oversvømmelse blir værende.

Det er allment akseptert at eventuelle flomforsvar bør utfylle strukturelle handlingsplaner med tiltak for å redusere utsattheten for mennesker og eiendom.

flood risk analysis nederland

Tatt fra Nasjonal Flom Risikoanalyse for Nederland – 2015

Kommunen Steenbergen er beskyttet av Primaire Waterkeringen (rød linje på neste bilde) og Regional Waterkeringen (grønn linje).

flooded area in Nederland

Steenbergen Risicokaart – Medium Sannsynlighet

Risicokaart viser at i middels sannsynlighet, er området beskyttet med unntak av de Dintel elvebredder og Havenweg.

flood from a canal in town

Water-Gate Simuleringsbeskyttelse – 604 m på Havenweg

Water-Gate flomvernsystem passer perfekt til denne type situasjon. Det vil redusere utsattheten for alle hus og bygninger i tilfelle av stigende vann fra elven Dintel på Høye Vannmerker.

Anbefalt flombeskyttelse enhet

flombeskyttelsesdistrikt - strand

Den anbefalte anordningen er består av 604 m Water-Gate© fleksible anti flom demninger, 50 cm høye, klar til å plasseres og pakket i tre beholdere for rask distribusjon. Ved hjelp av en gaffeltruck eller tilhenger og med bare 3 personer, kan hele beskyttelsen bli utplassert på mindre enn 20 minutter!

Allsidigheten for Water-Gate© tillater installasjon på alle typer terreng og i ønsket bane. Demningen tilpasser seg til formen av urbane hindringer: fortau, stier, vegger… Alle Water-Gate © demninger kan kobles sammen, uavhengig av høyde, ved hjelp av integrerte borrelås..

Beskyttelsen kan derfor være enkelt:
– Delt på multiplum av 15.2m (15.2 m = lengden av en barriere WL 2050).
– Forlenget i tilfelle av senere kjøp, uansett hvilken Water-Gate© modell som blir valgt.
Kjøretøyer som passerer” muligheten lar kjøretøy krysse barrieren i opp til 20 cm vann.