#1 | Brannslokkingsvann – Hellende grunn

Hvordan holde store volumer på skrånende grunn?

  1. 360° studie. Det skal sikres at alt forurenset vann kan gjenvinnes, så langt som mulig fra bygningene, uten å hindre nødetatenes innsats.
  2. Gravitasjonsstrøm: det er topografien og regnvannsnettverket som skal gjøre det mulig å identifisere flomsonene.
  3. Retensjonsvolum: høyden og lengden på mobilenheten er tilpasset de topografiske egenskapene til retensjonssonene.

Utplasseringsdiagram av 8 fleksible Water-Gate©-dammer – 122m

Strategi: avlede strømmen av forurenset vann fra adkomstveien til inneslutningssonen («Lette kjøretøyer» parkeringsplass) samtidig som tilgangen til stedet for utrykningskjøretøy opprettholdes (fleksible barrierer som kan krysses av et kjøretøy).

Nedsenkbart areal: 1000 m2

  • 2 WL-1450 + 6 WL-2650 | Maksimal høyde: 66cm
  • 1 hurtigutplasseringsboks: L 165 x l 122 x h 100 cm | Vekt 610 kg
  • Installasjonstid (beholder på stedet): 3 personer 15 min | 2 personer 20 min

Inneslutningsvolum: 300 m3

Utplasseringsdiagram av 18 fleksible Water-Gate©-dammer – 250 m fordelt på 3 soner

Strategi: begrense avrenningsstrømmer fra bygninger ved å bruke parkeringsplasser som midlertidige lagerbassenger.

3 nedsenkbare områder | Totalt flombart areal: 9160 m2

  • 2 WL-1450, 2 WL-2630, 10 WL-2650, 4 WL-3950 | Maksimal høyde: 100 cm
  • 3 hurtigutplasseringsbokser (370 kg / 640 kg / 735 kg)
  • Installasjonstid: 4 personer 25 min | 2 personer 45 min

Akkumulert inneslutningsvolum: 2600 m3