Project Description

#2 | Brannslokkingsvann – Flatt land

Metodikk for å begrense brannslokkingsvann på flat mark

 1. Lag en dreneringsplan for avrenning
 2. Identifiser utgangspunktene til overvannsnettet som må stenges
 3. Kompenser for manglende helning ved å øke størrelsen på flomsonen
 4. Vi må kanskje oversvømme bygningene
 5. Gjør maksimal bruk av passiv beskyttelse: kantstein, vegger og voller
 6. Begrens ubeseglede områder så mye som mulig
 7. Bruk avtakbare vern der passiv beskyttelse ikke kan installeres (passasjevei, kjørefelt og sensitiv infrastruktur)

Utplasseringsdiagram av 3 fleksible Water-Gate©-dammer – 35m

Strategi: bruk eksisterende passive sikringer (vegger, fortauskanter, farts humper, voller osv.) og kompletter dem med avtakbare sikringer.

Nedsenkbart areal: 5200 m2

 • 1 WL-2017 + 1 WL-2020 + 1 WL-2030 + 10 BP-70 | Maksimal høyde: 50 cm
 • Installasjonstid: 3 personer 20 min

Inneslutningsvolum: 800 m3

Utplasseringsdiagram av 4 fleksible Water-Gate©-dammer – 43m

Strategi: bruk eksisterende passive beskyttelser (innkapslingsvegger) og fullfør dem med flyttbare enheter.

Nedsenkbart areal: 2300 m2

 • 2 WL-2030 + 2 WL-2050 | Maksimal høyde: 50 cm
 • Installasjonstid: (hurtig utplasserings boks på stedet): 2 personer 10 minutter

Akkumulert inneslutningsvolum: 450 m3