Project Description

#3 | Brannslukkingsvann – trange rom

Behold brannslukkingsvann vertikalt til bygningen

  1. Denne tilnærmingen bør kun vurderes hvis det er umulig å holde slokkevannet utendørs fordi det involverer manuell installasjon som kan være vanskelig avhengig av omstendighetene rundt brannen
  2. Sørg for fullstendig forsegling av nettverkene (ventiler, tetningsballonger og tetningsplater)
  3. Identifiser alle åpninger
  4. Beregn holdehøyden for hver åpning
  5. Forsterk passiv beskyttelse så mye som mulig: vegger, farts humper
  6. Plasser de avtakbare beskyttelsene nær hver åpning

Utplasseringsdiagram over 29 Water-Gate© fleksible beskyttelser – 75m

Strategi: inneslutning i bygningen

Nedsenkbart areal: 54550 m2

  • 25 BP-70 | Maksimal høyde: 7 cm
  • Installasjonstid: 3 personer 15 min

Inneslutningsvolum: 2900 m3