#4 | Industrial Waters – Nød begrensning

Fleksible demninger tilpasser seg de morfologiske egenskapene til terrenget

  1. Water-Gate© fleksible demninger kan installeres uansett form eller relieff på terrenget: flat mark, skrånende, installasjon i et rør, i en kanal, i et setningsbasseng, på et dike, etc.
  2. Tettheten avhenger av egenskapene til jorda, dybden på vannet og kvaliteten på installasjonen.
  3. Det finnes ulike teknikker for å forsterke vanntetting på tørt underlag.
  4. PVC-presenning tåler en lang rekke kjemikalier i høye konsentrasjoner.