#6 | Blokkering av en grøft / overløp / kanal

Fleksible cofferdams klemmer alle hindringer

  1. Det nedre lerretet må settes på plass og klemmer hindringen uten spenning for å begrense lekkasjer så mye som mulig.
  2. Endene av demningen (uten vann) må festes uten å hindre riktig utplassering av det øvre lerretet.