Project Description

Installere fangdammen vinkelrett på elven | lav skråning

I lav helling anbefales det å sette opp to fleksible fangdammer oppstrøms og nedstrøms for tørkesonen. Nedstrøms kan fangdammen generelt ha lavere høyde.

Fangdammene er fortøyd med innsatsen i metallringene i forkanten for å hindre glipp før trykksettingen av den oppblåsbare fangdammen.

Tørking ved å pumpe arbeidssonen.

cofferdam river kanal nedstrøms oppstrøms installasjon

Manøver

Forberdelse på elvebredden
Rull ut de fleksible fangdammene, folde dem ut og la dem feste seg i hverandre.

Posisjonering på elven
Hvis lengden av en enkelt fangdam er tilstrekkelig, rull den ut direkte over vannløpet og fold den ut.
Ellers trekkes fangdammer pre-festet over elven ved å holde forkanten utenfor vannet.
Sentrere fangdamenheten med hensyn på at endene rekker til breddene.

Nedsenking
Senk kanten nederst helt ned i vannet.
Stå oppreist på kanten til fangdammen er under trykk.

Ballast
Ballast på kanten ved hjelp av ballast-sekkene eller steiner som hentes i elven.

Sikring
Hvis elvebreddene er vertikale festes de avtagbare endene av fangdammen slik at de ikke faller tilbake i vannet.

batardeau pour assèchement et canalisation d'une rivière pour nettoyage de buses batardeau positionnement sur cours d'eau batardeau en parallèle rivière pour assécher berge et travaux de renaturation batardeau déploiement en rivière batardeau en angle dans une rivière pour assécher une berge installer des buses batardeau sur fond sableux en rivière batardeau pour dévier l'écoulement et isoler une pile de pont pour inspection batardeau pour dévier l'écoulement et isoler une pile de pont pour inspection batardeau installé parallèlement au courant de la rivière pour assécher une buse batardeau water-gate en rivière batardeau pour dévier une rivière et assécher une pile de pont pour réfection batardeau pour assèchement complet de rivière